Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

kudi
0274 b79b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
kudi
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
kudi
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viafou fou
kudi
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan
kudi
Wiemy, że jesteś silny, ale przyjęcie pomocy też na swój sposób wymaga siły.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viageralt geralt
3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaupinthesky upinthesky

May 27 2018

kudi
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaSkydelan Skydelan
kudi
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
kudi
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
kudi
9708 12ca
kudi
(...) niewypowiedziane ma znaczenie. Gromadzi się i ma znaczenie.
— Katie Roiphe "Godzina zmierzchu"
kudi
W moim domu będzie parapet. Specjalny parapet dla rozmyślań. Rozmyślań i kubka herbaty.
Reposted frommefir mefir viagabrynia gabrynia
kudi
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viagabrynia gabrynia
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viahereyes hereyes
kudi
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaupinthesky upinthesky
kudi
0750 29c4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai

May 25 2018

kudi

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
kudi
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
kudi
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSkydelan Skydelan
kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl