Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

kudi
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawonderwall wonderwall
kudi

November 19 2017

Life is too short to spend it at war with yourself.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromSkydelan Skydelan viapannakies pannakies
8151 f5a6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapannakies pannakies
kudi
Brak, brak, brak, brak mi doskwiera
Brak, brak, brak ogólny.
Brak mi dobrych ludzi tu.
Brak, brak, brak, brak mi dolega,
Deficyt miłej dłoni,
Nikt mnie nie obudzi już.

Wracaj, wracaj, wracaj …
— Mery Spolsky "Brak"
kudi
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viapiinkskies piinkskies
kudi
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
kudi
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
kudi
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viawszystkodupa wszystkodupa
kudi
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
kudi
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa

November 18 2017

kudi

November 05 2017

kudi
feelings change, memories don't
— unfortunately
kudi
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viablackheartgirl blackheartgirl
kudi
kudi
Reposted frombluuu bluuu

November 03 2017

kudi
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawonderwall wonderwall
kudi
Bóg nie robi prób mojej wiary czy miłości, by zbadać ich jakość. On ją przecież znał. To ja jej nie znałem. Wystawiając człowieka na próbę, umieszcza go równocześnie na ławie oskarżonych, na ławie świadków i na sędziowskim krześle. On zawsze wiedział, że moja świątynia to domek z kart. A jedynym sposobem, w jaki mógł mi to uświadomić, było zburzenie go.
— C.S.Lewis "Smutek"
Reposted fromgabrynia gabrynia viarybasferyczna rybasferyczna
kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl