Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

kudi
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viablackheartgirl blackheartgirl
kudi
Przestać uciekać.  Inaczej nigdy nie będziesz żyć naprawdę.
kudi
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
kudi
Bycie kobietą jest trudne. Jak wiele osób już pisało, jesteśmy emocjami. Do tego stopnia, że czasem, zdając sobie sprawę z własnego irracjonalnego zachowania, w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanawiamy wybuchnąć płaczem. Można i tak. Można też cały dzień leżeć i się załamać, chociaż wie się, że powody są irracjonalne. Można łkać nad losem postaci z książki czy serialu, mając pełną świadomość, że nie istnieją. Można być wredną, chociaż wcale się nie chce, ale nie chce się też być "za dobra" (ach, to znienawidzone przez wszystkich stwierdzenie, tak często pojawiające się w naszych głowach)...  Albo można wziąć się w garść, spalić ciastka i kupić gotowe w Tesco, jak na silną i niezależną kobietę przystało. Można też zrobić to wszystko na raz. I tydzień później śmiać się z siebie.
http://czterywiekipozniej.blogspot.com/2017/03/koniec-swiata-i-przypalone-ciasteczka.html
kudi

March 18 2017

kudi
0428 7c29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi

March 17 2017

kudi
2307 2a97
Reposted fromnaplimak naplimak viagabrynia gabrynia
kudi
1664 0584
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kudi
9505 2832
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
4013 fff3 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapieceoflife pieceoflife
kudi
6829 c17e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafou fou
kudi
0069 d854
Reposted fromimradioactive imradioactive viafou fou
9601 237b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
kudi
2494 7911
Reposted fromheroes heroes viaphenylethylamine phenylethylamine
2762 bea8 500
Reposted fromerial erial viaphenylethylamine phenylethylamine
kudi
kudi
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viacudoku cudoku
kudi
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
kudi
Reposted frommuladhara muladhara viacieszesie cieszesie

February 19 2017

kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl