Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

kudi
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viacziczi cziczi
kudi

"Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było. Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...) Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego."

- Marcin Bruczkowski "Radio Yokohama"

https://www.facebook.com/Uniesieni/posts/342306459294916
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viacziczi cziczi
kudi
Reposted frombluuu bluuu viacziczi cziczi
kudi
5095 ff03
Reposted fromIriss Iriss viacziczi cziczi
kudi
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viafou fou
kudi
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viacziczi cziczi
kudi
0718 cab6
kudi
6150 ff29
kudi
kudi
kudi
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagabrynia gabrynia

July 10 2015

kudi
kudi
Ja nie nudzę się nigdy.
Ledwo tylko się zbudzę,
Głowę wciąż mam zajętą.
Kiedy jednak się nudzę,
Biorę książkę do ręki,
Siadam w oknie wygodnie
I patrzę na ulicę,
Jak się snują przechodnie.
— "la rochefoucauld" Staff
Reposted frommisspandora misspandora viaSkydelan Skydelan
kudi
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
Reposted fromkrezka krezka viaSkydelan Skydelan
kudi
2018 7f8b
Reposted fromthegirl thegirl viacziczi cziczi

July 09 2015

kudi
4865 5065 500
Reposted byRybciaaabellabellazyrafa
kudi
Oczywiście, że chcę być akceptowana, bo ja swym zachowaniem nikogo nie krzywdzę i szanuję wszystkich. Te dwie zasady wpoili mi rodzice jeśli chodzi o bycie dobrym człowiekiem. Nie wolno ci nikogo krzywdzić i musisz szanować, i być uprzejma. To moje zasady. Jakby ktoś do mnie podszedł i powiedział: ''to, co ona robi jest okropne'', to pomyślałabym ''nie skrzywdziłam cię i mam do ciebie szacunek, więc nie, to nie mój problem, to twój problem''. Wszyscy jesteśmy różni, ale w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami. To tandetne, ale to prawda. Musimy to jakoś pojąć. Mamy oczywiście różne poglądy, co jest dobre, nie musimy wszyscy świetnie się rozumieć, ale musimy się wzajemnie szanować.
— kropka. / conchita wurst
Reposted fromaviee aviee viaSkydelan Skydelan

July 08 2015

kudi
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
kudi
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl