Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

5981 4dbf
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
5989 d97b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
5998 3c9b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
kudi
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
kudi

April 25 2017

kudi
2743 11c8
Reposted fromfafner fafner viablackheartgirl blackheartgirl
kudi
Reposted fromoll oll viapieceoflife pieceoflife
1049 48b4 500

bethatheka:

You can you still see the sheet imprints from my recent nap 🌼

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
kudi
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viacziczi cziczi
kudi
Reposted frommesoup mesoup viacziczi cziczi
kudi
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi
kudi
“Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.”
— R. Damian Castor
6401 1a26 500
kudi

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
kudi
Myślę, że wszystko co przeżyliśmy na zawsze w nas pozostaje. Nigdy nie wiadomo kiedy coś
przypomni o sobie potęgując aktualne doznania tak dobre jak i złe. Chcąc nie chcąc jesteśmy
kolekcjonerami chwil.
— Renata L. Górska
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaSkydelan Skydelan
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaSkydelan Skydelan
kudi
0370 3e61 500
Reposted fromhermina hermina viaweselefigara weselefigara
kudi
Reposted frombluuu bluuu viaweselefigara weselefigara
kudi
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl