Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

kudi

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaretro-girl retro-girl
kudi
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaretro-girl retro-girl
kudi
kudi
Reposted frombluuu bluuu
kudi
kudi
5865 98d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaroxanne roxanne
kudi
Untitled
Reposted fromweightless weightless viaanikroku anikroku
kudi
 Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 
- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć...
- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?
- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— W. Kuczok
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viageralt geralt
kudi

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

Reposted fromMelodyTime MelodyTime viageralt geralt
kudi
Reposted frombluuu bluuu viageralt geralt
kudi
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
kudi
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaanikroku anikroku
kudi
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
kudi
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaanikroku anikroku
kudi
Reposted frombluuu bluuu viaanastasie anastasie
kudi
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
kudi
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
kudi
4511 f809 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4113 f9dd 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamoai moai
kudi
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne vialavendova lavendova
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl