Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

kudi
kudi
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viashakeme shakeme
kudi
kudi
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
kudi
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
kudi
5893 0f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
kudi
7414 fbeb
Reposted frominto-black into-black viashakeme shakeme
kudi
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viashakeme shakeme
kudi
4331 bb95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
kudi
kudi
0297 b70c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
kudi
0502 8044 500
Reposted fromboli boli viaupinthesky upinthesky
kudi
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
kudi
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
kudi
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
kudi
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viaaurinko aurinko
kudi
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaaurinko aurinko
kudi
Noce. One są dobre do wszystkiego. Do rozmów, do odpoczynku, do wspominania, do seksu, do układania życia, do wszystkiego. Nocami jest łatwiej znaleźć siebie. Odnaleźć duszę, która gdzieś głęboko w ciele ukrywa się przed tym toksycznym światem.
— ..
kudi
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viaaurinko aurinko
kudi
Dawno temu nauczyłam się, że powstrzymywanie łez jest mniej bolesne niż płacz.
— „Pan Romantyczny” Leisa Rayven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl